Pavel Mašek

Organizační výbor EURO WU19 2022: Transport Coordinator
Organizační výbor EURO WU17 2017: Transport manager